Kooli tutvustus

Harkujärve kool loodi 1990. aastal Tallinna aiandussohvoosi direktori Hugo Leinemanni eestvõttel ja oli algselt mõeldud sohvoosi oma töötajate lastele ning paistis silma eriti uuendusmeelsena. Esimene direktor oli Jaan Kulver, kes võttis õpetajatena tööle ainult noored üliõpilased. Esimesed kümme aastat viljeleti ainukesena Eestis Frenet pedagoogikat.

Meie kool teenindab põhiliselt Harkujärve, Laabi,  Tiskre  ja Harku küla. Meil on 6 klassi 12 klassikomplektiga. Õppetöö toimub J. Venteri tee 2. Kehalise kasvatuse läbiviimiseks kasutame Harkujärve spordikompleksi. Kooli pidajaks on Harku valdlink opens on new page.

Peame tähtsaks
Lastele individuaalset ja eakohast lähenemist
Erinevate tegutsemisvõimaluste pakkumist lastele
Tihedat koostööd lastevanematega

Kooli eelised
Kvalifikatsioonile vastav õpetajaskond
Lapsekeskne lähenemine
Turvaline keskkond
Sõbralikud suhted koolipere liikmete vahel
Palju põnevaid ja lapse arengut soodustavaid ettevõtmisi
Maitsev lõunasöök

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 28.11.2023.