Hindamine

Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse kuue positiivse ja ühe negatiivse hindega tähtskaalat:

A+  - 100% suurepärane 5+

A    -  90 - 99% väga hea 5

B    -   82 - 89% hea 4+

C    -   75 – 81% keskpärane 4

D    -   65 – 74% rahuldav 3+

E    -   50 – 64% kasin 3

F   -     0 – 49% puudlik

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 16.02.2024.