Õppenõukogu

ÕPPENÕUKOGU koguneb korraliselt järgmistel aegadel:

24.11.23
1. I trimestri õpitulemused
2. Ülevaade tugisüsteemi tööst
3. 4. klassi tasemetööde tulemuste analüüs

07.03.24
1. II trimestri õpitulemused
2. HARNO rahuloluküsimustik 4. klassile ja Harku valla küsimustik 6. klassile

06.06.24
1. III trimestri õpitulemused, tugisüsteemi töö raport
2. Kokkuvõte rahuloluküsitlustest 4. ja 6. klassis
3. Tunnustamine kiituskirjadega
4. Üleviimine järgmisesse klassi

29.08.24 Kooliaasta 2023/24 lõpetamine
Õppe-kasvatustöö aruande kuulamine, õppeaastale hinnangu andmine
Uue kooliaasta alustamine

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 03.10.2023.