Õpetajate streik 22.-24.jaanuar

Loomise kuupäev 12.01.2024

Haridustöötajate üleriigilises streigis osalevad kolmel päeval (22.,23.,24.jaanuar) ka Harkujärve Põhikooli kõik õpetajad.
Sel ajal õpetajad koolimajas ei viibi ning tööd ei tee. Nad ei juhenda ka distantsilt õpilasi, ei vasta e- kirjadele, ei nõusta vanemaid ega osale Stuudiumi suhtluses.
Õpilastele on võimaldatud iseseisev õppetöö kas koolimajas või kodus. Koolis õppivatel õpilastel hoiavad silma peal koolimajas viibivad täiskasvanud. Koolisöökla toimetab vastavalt lõunasöögile registreerunute arvule.

Igale klassile on Stuudiumis saadetud täitmiseks ankeet, mis tuleb täita 15.jaanuariks, et teaksime korraldada tööd streigi ajal.

Viimati muudetud 12.01.2024.